Pakowaczki wentylowe

Pakowaczki do porcjowania materiałów sypkich w worki wentylowe.

48 618 20 66 | 691 407 324

Pneumatyczne

Pakowaczka pneumatyczna jest doskonałym urządzeniem do pakowania w worki wentylowe takich materiałów jak: suche betony, parafina, pylisty PCW, zaprawy cementowe dużą zawartością piasku i kruszywa, siarka, fosforaty, materiały w postaci granulowanej itp. Pakowaczki wykonywane w zakresach ważenia od 15kg do 50 kg. Wykonywanie z wagą elektroniczną i dwustopniowym dozowaniem, materiał wykonania - stal nierdzewna lub stal węglowa St3. Pakowaczka w standardzie jest wyposażona w automatyczny zrzut zapakowanych worków w przód.

 

 

 Opcje wyposażenia dodatkowego stanowiska pakowaczki pneumatycznej i pakowaczki:

  • podest pakowacza wraz z siedliskiem;
  • zasobnik materiału nad pakowaczką wraz z niezbędnym wyposażeniem;
  • licznik cykli pakowania;
  • transporter odbierający napełnione worki;
  • odpylacz workowy powietrza;